اتحادیه اروپا خواستار لغو تحریمهای آمریکا علیه ایران شد

، «پیتر استانو» سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سهشنبه شب در گفتگو با شبکه خبری الجزیره قطر گفت که ایران به خاطر تحریمهای آمریکا، زیر فشار شدید قرار دارد و ما خواهان لغو این تحریمها از سوی واشنگتن هستیم. وی همچنین گفت که «همه موارد مربوط به…

Latest News

Related articles