اتحادیه اروپا در تدارک تحریم های جدید علیه بلاروس است

به نقل از رویترز، «زبینیو رو» وزیر خارجه لهستان از احتمال تشدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بلاروس به اتهام نقض آزادی بیان خبر داد. به ادعای این وزیر لهستانی، شمار افراد معترضی که از سوی دولت لهستان بازداشت شدهاند؛ رو به افزایش است و اخیراً دو…

Latest News

Related articles