اتهام دست داشتن پکن در کودتای میانمار صحت ندارد

وزارت خارجه چین می گوید فرضیه ها مبنی بر دست داشتن این کشور در کودتای اخیر میانمار صحت ندارد. به نقل از رویترز، «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز چهارشنبه اتهامها مبنی بر حمایت از کودتای اخیر میانمار را رد کرد. وی در این باره گفت: تئوریهای…

Latest News

Related articles