اجرای طرح رتبه بندی براساس کیفیت کار معلمان

، محسن حاجی میرزایی ظهر امروز در نشست با معلمان برتر و منتخب آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه حل مشکلات معلمان یکی از مهمترین اهداف ما است، افزود: افتخار میکنیم که معلمان توانستند فرصت را مغتنم شمرده و در این شرایط کرونایی در جهت تعلیم و تربیت…

Latest News

Related articles