اجرای پویش «من مادرم، فرزندان ایران بچههای من» در البرز

، مهدی اربابی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه سهکلاسه در روستای عبدلآباد از توابع شهرستان نظرآباد اظهار کرد: این مدرسه همزمان با هشتمین روز از ایامالله دهه فجر در راستای اجرای طرح ملی آجر به آجر و با جمعآوری کمکهای مردم در پویش مهر محرم…

Latest News

Related articles