احداث مسیر دسترسی به دریاچه نمک قم در اولویت است

، محمود سیجانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت در سالهای اخیر در سطح ملی به عنوان رتبه نخست دست پیدا کرد، گفت: در سال ۹۹ پس از اینکه توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شد از ابتدای سال هدفگذاریهایی انجام شد…

Latest News

Related articles