احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در بابل

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی در مصلی بابل برگزار شد.

Latest News

Related articles