احیای مسأله فلسطین توسط امام خمینی (ره)/ پایان دوران «بزن در رو»

، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحول عمدهای در ساختار و هدفگذاری گروههای مقاومت در سراسر منطقه به وجود آمد. بسیاری از گروههایی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در فلسطین و دیگر نقاط منطقه فعالیت میکردند، بر «قومیتگرایی…

Latest News

Related articles