احیای کادر درمان به نیابت از بیماران

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان با حضور پرسنل بیمارستان و بیماران در بیمارستان موسوی شهر زنجان برگزار شد.

Latest News

Related articles