احیای گام به گام برجام منفعتی برای ما ندارد/تحریمها کامل لغو شود

فداحسین مالکی در گفتگو با ، در واکنش به پیشنهاد اروپایی ها مبنی بر طرح گام به گام برای احیای برجام، گفت: این طرح با قانون مصوب مجلس یعنی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری درباره موضوع…

Latest News

Related articles