احیای ۵۰۰ هکتار از باغات چای در استان های گیلان و مازندران

، حبیب جهانساز عصر دوشنبه در جلسه رسیدگی به وضعیت تولید و فروش چای و رسیدگی به مسائل چایکاران فومن با اقدامات حمایتی سازمان چای اشاره و اظهار کرد: به منظور حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی چایکاری، تسهیلات خوبی برای مکانیزاسیون و اصلاح باغات با سود…

Latest News

Related articles