اختتامیه جشنواره «شراره در شمعدانی ها» هفته آینده برگزار میشود

حجت السلام عباس دانشی در گفتگو با با اشاره به نشت هم اندیشی آیت الله رئیسی با اهالی سینما، گفت: یکی از حوزههایی که کشور ما در آن حرفی برای گفتن دارد و حتی میتواند در منطقه و عرصه بین المللی رقابت داشته باشد، حوزه سینما و تولیدات رسانهای است، گواه…

Latest News

Related articles