اختصاص۴۰۰میلیارد ریال اعتبار برای ساختمان جدید آموزشوپرورش سمنان

، منوچهر فخری شامگاه دوشنبه در نشستی با مدیرکل آموزشوپرورش و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد ریال برای احداث ساختمان جدید آموزشوپرورش سمنان اختصاصیافته است، اظهار داشت: جذب اعتبار…

Latest News

Related articles