اخلاقمداری وظیفه اصلی دستاندرکاران امر انتخابات است

فردیس – فرماندار فردیس گفت: اخلاقمداری و رعایت اصل بیطرفی از وظایف اصلی همه دستاندرکاران امر انتخابات است. ، ابوالفضل اینانلو فرماندار شهرستان فردیس در جلسهای که با حضور معاونان فرماندار و در محل دفتر فرماندار فردیس برگزار شد طی حکمی از سوی استاندار…

Latest News

Related articles