ادامه تصویربرداری سریال نوروزی «بوتیمار» در تهرانپارس

به نقل از روابط عمومی سریال، مهران مهام تهیه کننده سریال تلویزیونی «بوتیمار» گفت: بعد از سه ماه تصویربرداری در ساحل دریای خزر و لوکیشن های مختلف استان مازندران ادامه کار از روز گذشته ۱۸ بهمن در تهرانپارس انجام می شود و بعد از آن گروه دوباره برای ضبط…

Latest News

Related articles