ادعای سخنگوی AFC عجیب بود/ دروغی برای میزبانی در کار نیست

، سعید آذری درباره میزبانی باشگاه فولاد به رادیو تهران گفت: مکاتبات ما طبقه بندی شده است و موظف هستیم آن را از طریق فدراسیون ارسال کنیم. این درخواست را به فدراسیون دادهایم. هشت روز پیش با خانم حمیرا اسدی هماهنگی کردیم و درخواستمان را دادیم. جالب بود…

Latest News

Related articles