ارائه گزارش اقدامات شهرداری تهران از نوروز ۱۴۰۰ در صحن شورا

، در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش که فردا برگزار میشود در ابتدای این جلسه محمد رضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با حضور در جلسه شورا در خصوص اقدامات انجام شده در نوروز سال…

Latest News

Related articles