ارتباط آلودگی نوری با افزایش خطر زایمان زودهنگام

، محققان دانشگاه کلورادو آمریکا با استفاده از یک قاعده تجربی کشف شده در فیزیک موسوم به «قانون واکر»، به شواهدی از کاهش وزن هنگام تولد، کوتاه شدن طول مدت حاملگی و زایمانهای زودرس پی بردند. به گفته محققان، در نتیجه افزایش روشنایی شب، احتمال زایمان…

Latest News

Related articles