ارتش در اوج آمادگی قرار دارد

، امیر سرتیپ دوم رضا آذریان ظهر شنبه در نشست خبری با موضوع دستاوردها و برنامههای یگانهای ارتش در طول انقلاب اسلامی، که در قرارگاه منطقهای شمال شرق نزاجا برگزار شد با اشاره به مدارک و مستندات موجود در کتابخانه ملی گفت: طبق این اسناد ارتش در پیروز…

Latest News

Related articles