ارتقای وضعیت معیشت کارکنان نیرویهای مسلح از برنامههای ارتش است

، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در دومین جشنواره نهضت عظیم ساخت منازل سازمانی نزاجا که عصر امروز در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، بابیان اینکه یکی از برنامههای ما ارتقای وضعیت معیشت و منزلت اجتماعی کارکنان نیروهای مسلح است، افزود…

Latest News

Related articles