ارتقای کیفی کالاهای فرهنگی و فعالیتهای جایزه فیروزه در دوره کرونا

به نقل از دبیرخانه جایزه فیروزه، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره جایزه فیروزه گفت: «مجازی شدن این دوره از جشنواره و مشارکت استانها در برگزاری مسابقات منطقهای فرصتی متفاوت را پیش روی برنامهریزان و تولیدکنندگان کالاهای…

Latest News

Related articles