ارسال بیش از 1200 اثر خارجی به دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه

، حجتالاسلام ابوالقاسم مقیمیحاجی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بیست و دومین همایش کتاب سال حوزه جهت معرفی و تقدیر از صاحبان برترین کتابها، پایاننامههای سطح ۴ و مقالات علمی پژوهشی حوزویان داخل و خارج کشور، پنجشنبه ۱۶ بهمن از ساعت…

Latest News

Related articles