ارسال لایحه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار به شورای شهر

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار از ارسال لایحه «توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران» به شورای اسلامی شهر تهران خبر داد. ، شینا انصاری با بیان اینکه لایحه فوق از سوی شهردار محترم به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است در این با ره تصریح…

Latest News

Related articles