ارسال ۶۵ نمایشنامه به جشنواره ملی تئاتر لالههای سرخ اندیمشک

اندیمشک- دبیر بیست و ششمین جشنواره ملی تئاتر لالههای سرخ اندیمشک گفت: ۶۵ نمایشنامه از ۱۵ استان کشور و منطقه آزاد اروند به این دبیرخانه ارسال شد. علی بازگیر در گفتوگو با اظهار کرد: آثار رسیده از استانهای تهران، بوشهر، همدان، فارس، البرز، قزوین، منطقه…

Latest News

Related articles