ازسرگیری گفتگوهای غیرمستقیم لبنان ورژیم اسرائیل درباره مرزهای آبی

به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی روز سه شنبه گفتگوهای غیرمستقیم خود درباره مرزهای آبی را از سرگرفتند. بر اساس این گزارش، این دور از مذاکرات که در مقر سازمان ملل متحد در منطقه مرزی «رأس ناقوره» برگزار میشود، پس از…

Latest News

Related articles