اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل

، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئیننامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اردبیل میرساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی…

Latest News

Related articles