استان بوشهر به قطب گردشگری دریایی کشور تبدیل میشود

بوشهر – وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری دریایی در استان بوشهر گفت: این استان قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری دریایی کشور را دارد. ، علیاصغر مونسان پیش از ظهر سهشنبه در سفر به شهرستان کنگان استان بوشهر اظهار…

Latest News

Related articles