استعداد تحصیلی۱۰۷ هزار دانش آموز گلستان بررسی شد

ابوالقاسم خزاعیان شامگاه چهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: مأموریت بنیاد نخبگان برنامهریزی و سیاستگذاری برای شناسایی، حمایت و هدایت از استعدادهای برتر و نخبگان است تا در توسعه و تحول کشور اثرگذاری بارزی داشته باشند. رئیس بنیاد نخبگان گلستان…

Latest News

Related articles