استفاده از منابع آب نامتعارف برای تامین نیاز صنعت ضروری است

گروه استانها مهرداد فرهادیان*: دوم فروردین سال ۱۴۰۰ مطابق با ۲۲ مارس ۲۰۲۱ میلادی روز جهانی آب است که امسال “ارزش دادن به آب” نامگذاری شده است. کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان در زمره کشورهایی با محدودیت منابع آبی قلمداد…

Latest News

Related articles