استقرار نیروهای اورژانس تهران در ۳۱ سینما

رئیس اورژانس کشور گفت: همزمان با برگزاری سی و نهمین جشنواره فجر نیروهای اورژانس جهت ارائه خدمات به شهروندان در ۳۴ پردیس سینمایی و سینماهای پایتخت استقرار دارند. پیمان صابریان در گفت و گو با اظهار کرد: همزمان با برگزاری سی و نهمین جشنواره فجر…

Latest News

Related articles