اسکار صنایع دستی چه شد؟/ تعویق زمان برگزاری به هفته صنایع دستی

_ گروه جامعه؛ درباره برگزاری یک جشنواره در سطح بین المللی و اهدای نشان جهانی به هنرمندان صنایع دستی حرف و حدیث های مختلفی در سالهای اخیر شده است اما بیشتر اوقات وعده ها برای برگزاری برنامه های سنگین و بین المللی اجرایی نمی شوند یا اینکه با کیفیت…

Latest News

Related articles