اشکذر آلودهترین شهر استان یزد/طرح روستای فاقد بیکار اجرا میشود

، هادی هادینسب، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان یزد با اشاره به اینکه رفع آلودگی محیط زیست دغدغه مردم و مسئولان شهرستان اشکذر است، اظهار داشت: سلامت را خط قرمز شهرستان میدانیم و انتظار داریم اداره کل محیط زیست ضمن شناسایی مجموعههای دارای آلایندگی،…

Latest News

Related articles