اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تغییر مسیر هواپیمای ترکیش

سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تغییر مسیر پرواز ۸۷۴ هواپیمایی ترکیش اعلام کرد: تغییر مسیر این پرواز هیچ ارتباطی به صدای آژیر در برخی مناطق تهران نداشته است و شایعات منتشر شده را تکذیب کرد. به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تغییر مسیر پرواز…

Latest News

Related articles