اعتبارات لازم برای سرعت بخشی به تکمیل سد خائیز اختصاص مییابد

، عبدالکریم گراوند صبح یکشنبه در بازدید از روند اجرای سد خائیز در شهرستان تنگستان اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساختهای حوزه آب در استان بوشهر تلاشهای گستردهای صورت گرفته و طرحهای مهمی در دست اجرا است. وی از تلاش ویژه برای تکمیل طرحهای حوزه آب در…

Latest News

Related articles