اعتراضات بریستول غیر قابل قبول است!

به نقل از اسپوتنیک، در پی اعتراضات گسترده امروز مردم بریستول به لایحه دولت برای افزایش اختیارات پلیس جهت سرکوب تظاهرات، «بوریس جانسون» نخست وزیر این کشور، اعتراضات مردمی را غیر قابل قبول توصیف کرد. گفته می شود در جریان اعتراضات امروز شهر بریستول،…

Latest News

Related articles