اعتراض صنفی به برگزاری اولین جلسه شورای نظارت بر مجسمههای شهری

، انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران پس از برگزاری اولین جلسه شورای عالی نظارت بر ساخت و نصب مجسمههای شهری که سهشنبه ۲۶ اسفندماه با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل هنرهای تجسمی و نمایندگان نهادها و هنرمندان برگزار شد، واکنش نشان داد و…

Latest News

Related articles