اعزام دوومیدانیکاران به تونس برای کسب سهمیه پارالمپیک

، از جمله رشتههایی که میتواند ترکیب مصوب و ۵۰ نفره ورزشکاران ایران برای حضور در بازیهای پارالمپیک توکیو را دستخوش تغییر کند، دوومیدانی است که دو رویداد گزینشی برای کسب سهمیههای جدید در بخش جانبازان و معلولان و نابینایان و کم بینایان در پیش…

Latest News

Related articles