اعضای تیم فوتبال استقلال خوزستان به جریمه محکوم شدند

اهواز- با تصمیم هیئتمدیره باشگاه استقلال خوزستان، اعضای تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه جریمه شدند. مدیرتیم فوتبال استقلال خوزستان در گفتوگو با بیان کرد: به علت نتایج تیم استقلال خوزستان در چند هفته اخیر مسابقات فوتبال دسته اول باشگاههای کشور، تمامی…

Latest News

Related articles