اعضای هیات بازرسی انتخابات آذربایجانشرقی منصوب شدند

تبریز- اعضای هیات بازرسی انتخابات آذربایجانشرقی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا و نخستین انتخابات میاندوره یازدهمین دوره مجلس منصوب شدند. ، این هیأت در اجرای ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده…

Latest News

Related articles