اعلام آمادگی سه استان برای میزبانی جام تختی در سال آینده

، در حالی که مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام تختی به عنوان یکی از تورنمنتهای بین المللی در اواخر هر سال در کشورمان برگزار میشد، برپایی این مسابقات در سال جاری به دلیل شرایط و محدودیتهای کرونایی در هالهای از ابهام قرار گرفت. به هر حال تکلیف این تورنمنت…

Latest News

Related articles