اعلام ترکیب نهایی فیلمهای اکران نوروز ۱۴۰۰ به فردا موکول شد

مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش عنوان کرد که اسامی فیلمهای اکران نوروزی فردا دوشنبه ۱۸ اسفندماه اعلام میشود. مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش در گفتگو با درباره خروجی جلسه امروز ۱۷ اسفندماه این شورا گفت: با توجه به اینکه جلسه به طول انجامیده…

Latest News

Related articles