اعمال محدودیت های شهرهای نارنجی و قرمز در بندرعباس آغاز شد

، عزیزاله کناری اظهار داشت: خودروهای دارای پلاک غیربومی با توجه به این وضعیت باید هرچه سریعتر بندرعباس را ترک کنند تا مشمول جریمه نشوند. وی ادامه داد: جریمه ورود و خروج خودروها به شهرهای قرمز و نارنجی به ترتیب ۱۰ و پنج میلیون ریال است. براساس اعلام…

Latest News

Related articles