افتتاح همزمان ۱۶۱ پروژه محرومیت زدایی سپاه در فارس

، مسئول بسیج سازندگی استان فارس ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح ۱۶۱ پروژه محرومیت زدایی سپاه در استان فارس گفت: وحدت و همدلی در استان فارس وجود دارد و در سایه این وحدت فعالیتهای خوبی در حال انجام است. اسماعیل قزل سفلی افزود: امام خمینی (ره) بسیج را به…

Latest News

Related articles