افتتاح پروژههای توسعه فرودگاه بین المللی کرمان

پروژههای توسعه فرودگاه بین المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. محمد اسلامی صبح دوشنبه با استقبال مسئولان استانی وارد فرودگاه بینالمللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان شد. با حضور وزیر راه و شهرسازی پروژههای…

Latest News

Related articles