افتتاح ۲۱۲ طرح و کلنگ زنی ۳۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۲۱ میلیارد

، محسن بهشتی شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ۲۱۲ پروژه در دهه فجر سال جاری در استان افتتاح خواهد شد، گفت: این پروژهها در بخشهای عمرانی و زیربنایی، صنعت، گردشگری، بهداشت و درمان، آموزشی و شهرداریها و دهیاریها خواهد بود که با هزینه ۵۴۰…

Latest News

Related articles