افراد «سندروم داون» هنوز به جایگاه شایسته خود نرسیده اند

، متن پیام وحید قبادی دانا بدین شرح است: نخستین روز بهار در تقویم خورشیدی مطابق با بیست و یکم مارس در تقویم میلادی به نام روز جهانی سندرم داون شناخته میشود و وجه تسمیه آن، سه کپی بودن کروموزوم بیست و یک در افراد مبتلا به سندرم داون در مقایسه با…

Latest News

Related articles