افزایش اقتدار اقتصادی راه اصلی برای مقابله تحریم است

حجت الاسلام محمد فتاحی در گفتگو با ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و ایام نوروز در خصوص نام گذاری امسال از سوی بیان کرد: یکی از مسائل بسیار مهم کشور جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر مسئله اقتصاد و تولید است. وی ادامه داد: با توجه به منابع بزرگ که…

Latest News

Related articles