افزایش «حق مسکن کارگران» در دستور کار دولت قرار گرفت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه ۳ میلیون ریال به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ را به هیئت دولت ارائه کرده است. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به…

Latest News

Related articles