افزایش سطح آمادگی نظامیان صهیونیست درپی حوادث کرانه باختری

، رسانه های صهیونیست از دستور آماده باش به نظامیان این رژیم در پی حوادث کرانه باختری و تیراندازی ها در شهر نابلس خبر دادند. رسانه های صهیونیست گزارش دادند که این تصمیم بعد از حادثه تیراندازی در شهر «نابلس» واقع در کرانه باختری اتخاذ شده است. بر…

Latest News

Related articles