افزایش شمار بیماران جدید کرونایی در مازندران

ساری- دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل شمار بیماران جدید کرونایی شناسایی شده را طی ۲۴ ساعت گذشته در استان ۹۹ نفر ذکر کردند که نسبت به روز قبل رشد داشته است. ، طبق اعلام دانشگاههای علوم پزشکی مازندران وبابل طی شبانه روز گذشته ۹۹ بیمار جدید…

Latest News

Related articles